naucse.python.cz

by pyvec

Website with learning materials / Stránka s učebními materiály

232 Stars 106 Forks Last release: Not found Other 1.6K Commits 0 Releases

Available items

No Items, yet!

The developer of this repository has not created any items for sale yet. Need a bug fixed? Help with integration? A different license? Create a request here:

Nauč se Python

Otevřené materiály pro výuku Pythonu – jak na organizovaných kurzech, tak pro samouky.

Dostupné na naucse.python.cz.

Instalace a spuštění

Chceš-li server spustit na svém počítači, např. proto, že se chceš zapojit do vývoje, je potřeba ho nejdřív nainstalovat:

 • (nepovinné) Vytvoř a aktivuj si virtuální prostředí v Pythonu 3.6.
 • Přepni se do adresáře s kódem projektu.
 • Nainstaluj závislosti:

  • Linux/Mac:
  $ python3 -m pip install pipenv
  $ pipenv install
  
  • Windows:
  > py -3 -m pip install pipenv
  > pipenv install
  

Nainstalovanou aplikaci spustíš následovně:

 • (nepovinné) Aktivuj si virtuální prostředí, máš-li ho vytvořené.
 • Spusť vývojový server:
  console
  $ pipenv run serve
  
 • Program vypíše adresu (např.
  http://0.0.0.0:8003/
  ); tu navštiv v prohlížeči.

Pokud chceš místo vývojového spuštění vygenerovat statické HTML soubory (např. pro nahrání na statický hosting):

 • Spusť freeze. Parametr
  --serve
  provede spuštění webserveru, pomocí kterého si lze vygenerované soubory prohlédnout:
  console
  $ PYTHONPATH=. pipenv run freeze --serve
  
 • HTML stránky jsou v adresáři
  naucse/_build
  . Program vypíše adresu (např.
  http://0.0.0.0:8000/
  ); tu navštiv v prohlížeči.

Externí kurzy

Na naucse.python.cz jsou k dispozici i externí kurzy, které spravují více či méně důvěryhodní lidé. Proces vykreslování obsahu těchto kurzů jim dává velkou volnost: můžou převzít plnou kontrolu nad počítačem, na kterém

naucse
běží. Kvůli bezpečnosti je proto
naucse
ve výchozím nastavení neukazuje.

Licence

Kód je k dispozici pod licencí MIT, viz soubor LICENSE.MIT.

Obsah kurzů má vlastní licenci, která je uvedena v metadatech. Používáme pouze licence pro otevřený obsah. Všechen obsah musí mít uvedenou licenci.


The code is licensed under the terms of the MIT license, see LICENSE.MIT file for full text. By contributing code to this repository, you agree to have it licensed under the same license.

Content has its own license specified in the appropriate matadata. Only free content licenses are used. By contributing to an already licensed document, you agree to have it licensed under the same license. (And feel free to add yourself to the authors list in its metadata.) When contributing new document(s) a license must be specified in the metadata.

We use cookies. If you continue to browse the site, you agree to the use of cookies. For more information on our use of cookies please see our Privacy Policy.