Need help with Sennedjem?
Click the “chat” button below for chat support from the developer who created it, or find similar developers for support.

About the developer

keremvaris
201 Stars 37 Forks MIT License 267 Commits 1 Opened issues

Description

Sennedjem CQRS (Command Query Responsibility Segregation) yaklaşımını benimseyen ve SOLID prensiplerini ve Clean Architecture yöntemlerini odaklayan bir yazılım geliştirme alt yapısıdır. RabbitMq, ElasticSearch vb araçlara entegre olmak konusunda çok yeteneklidir.

Services available

!
?

Need anything else?

Contributors list

SennedjemFw

Sennedjem CQRS (Command Query Responsibility Segregation) yaklaşımını benimseyen ve SOLID prensiplerini ve Clean Architecture yöntemlerini odaklayan bir yazılım geliştirme alt yapısıdır.

UtilityFiles Klasörü altında kod üretecine, Visual Studio 2019 Template dosyasına ulaşabilirsiniz.

Kod üretecinin geliştirilmesinde örnek olarak Halil İbrahim Duymaz'ın https://github.com/irpg7/NLayeredCommandMenu bu deposundan faydalanılmıştır. Sennedjemgen.vsix dosyası Sennedjem Framework için tüm katmanların kod üretecidir. VS2019 için extension olarak hazırlanmıştır. Örnek kullanım videosuna youtube linki üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. https://youtu.be/BAuzZNMaaJA

Her türlü desteğini gece gündüz esirgemeden veren https://github.com/irpg7 Halil İbrahim Duymaz kardeşime,

Fikir ve desteğini hiç esirgemeyip motivasyonumu kaybettiğim anda bile beni ayakta tutan https://github.com/kurtbogan88 Murat Kurtboğan kardeşime,

Geliştirmede öncülük ettiği için https://github.com/Engindemirog Engin Demiroğ Hocamıza çok özel teşekkürler..

SennedjemFw Nasıl Kullanılır.

Yeni Güncelleme

SennedjemFw artık Vs2019 template projesi olarak kullanabilirsiniz. UtilityFiles için bulunan SennedjemFw.zip dosyasını aşağıdaki gösterildiği şekilde kopyalayın

Vs2019 Create a New Project ekranında sennedjemFw aratın karşınıza proje template olarak gelecektir.

SennedjemFw nasıl kullanılacağıyla ilgili bir örnek yapıya dokumanı takip ederek ulaşabilirsiniz.

Öncelikle SennedjemGen isimli Visual Studio Extension kurulur. (Artık Marketplace üzerinden de ulaşılabilir halde) https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=SennedjemFwGen.SennedjemFwGen

Bir Entity sınıfı oluşturulur ve IEntity Interface kullanılarak implemente edilir. Örnek olarak basit bir Car Sınıfı oluşturulmuştur.

Solution Explorer üzerinden ilgili sınıfa sağ tıklanır ve Sennedjem Menu altından Sennedjem Generate All Layers For Entity yardımıyla sınıfa ait tüm proje ağacı oluşturulur gerekli klasörleriyle birlikte oluşturulur.

Eğer yeni bir Query veya Command sınıfına ihtiyaç duyulursa Sennedjem Menu aracılığı ile template sınıflar yaratılabilir.

Aşağıdaki gibi bir splash screen devreye girer bununla birlikte tüm katmanlarda gerekli olan sınıflar ve kodlar yaratılır.

Bununla birlikte örnek sınıf için yaratılan sınıfların ekran görüntüsü aşağıda belirtilmiştir.

Şablon Sınıflar otomatik olarak yaratıldıktan sonra şu an için manuel olarak yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibi tanımlanacaktır.

DataAccess Katmanı

DataAccess->Concrete->EntityFramework->Contexts->ProjectDbContext içine DbSet Tanımlama işleminin yapılması gerekir.

Buna ek olarak özel bir mapping yapılacaksa DataAccess->Concrete->Configurations klasörü altında yapılabilir özel bir durum yoksa yapılmasına gerek yoktur.

Migrations için kullanacağınız veritabanına göre aşağıdaki komutları çalıştırarak migrationlarınızı yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken Migration yaparken Mode seçmeniz gerekliliğidir. Örneğin Staging ve Production. Default olarak Staging seçilmesi önerilir. Development Modu zaten InMemory çalıştığı için özel bir migrationa ihtiyaç yoktur.

// PostgreSQL

$env:ASPNETCORE_ENVIRONMENT='Staging'

Add-Migration InitialCreate -Context ProjectDbContext -OutputDir Migrations/Pg

$env:ASPNETCORE_ENVIRONMENT='Staging'

Update-Database -context ProjectDbContext

// Ms Sql Server

$env:ASPNETCORE_ENVIRONMENT='Staging'

Add-Migration InitialCreate -context MsDbContext -OutputDir Migrations/Ms

$env:ASPNETCORE_ENVIRONMENT='Staging'

Update-Database -context MsDbContext

Migration işlemlerini yaparken Default Project kısmında DataAccess seçili olduğuna ve migrationun ismini değiştirdiğinize emin olun. İlk defa migration yapıyorsanız değişiklik yapmanıza gerek yoktur.

Bu işlemden sonra aşağıdaki komutu çalıştırmayı lütfen unutmayın.

Update-Database -context ProjectDbContext

Business Katmanı

İş kodlarının yazılacağı yerdir.

Business->Startup.cs sınıfına Autofac için gerekli olan Register işlemi burada konfigüre edilir. Burası aynı zamanda Development, Staging, Production ortamlarının yönetildiği yerdir.

Bu sınıf aynı zaman da sistemin hangi veritabanı altyapısıyla çalışacağının da belirtildiği yerdir. SennedjemFw default olarak 3 veri tabanına ayrı ayrı veya multipleDb şeklinde destek verebilir. PostgreSql, MsSql ve InMemoryDb

Şekilde ki gibi bırakılırsa PostgreSql default veritabanı ile çalışır. Bu konfigürasyonu ise WebAPI katmanında appsettings dosyası içinden okur.

MsSql için aşağıdaki şekilde ve

InMemory için aşağıdaki şekilde konfigüre edilir.

Bu aşamaları takiben Solution Explorer altında Business->Handlers->Cars->Commands klasörüne gelinir.

Önce Request'ten yani angular, react, aspnet mvc, mobil, vb ön yüz uygulamalarından gelmesi beklenen alanlar burada tanımlanır. Test amacıyla api katmanında Swagger tanımlıdır.

Daha sonra aynı sınıf içindeki Handle Metodunun içi sınıfındaki özelliklerine göre gerekli tanımlamalar yapılır.

Business->Handlers->Cars klasörü altında Commands ve Query klasörlerinde bulunan tüm sınıflar için yukarıda bahsedilen kontrollerin yapılması tavsiye edilir. Sennedjem Gen kod üreteci sürekli olarak geliştirilmeye devam etmektedir. Tüm propertyleri de tanıyacak hale getirilmesi için uğraşılmaktadır. Yukarıda bahsedilen işlerin yapılmasına gerek kalmayacak hale getirilmesi planlanmaktadır.

WebAPI Katmanı

Bu katman dış dünyayla haberleşmenin yapıldığı ilk giriş noktasıdır. Handler'larda tanımlı olan tüm operasyonlar burada otomatik olarak tanımlı gelir özellikle bir kontrol yapmaya gerek yoktur. Controllerların içine yeni bir şey eklenmediği sürece özel bir mekanizması bulunmamaktadır.

Swagger üzerinden api dökümantasyonunu zenginleştirmek isterseniz Controllerlar üzerinde bulunan summaryleri düzgünce yazmanız apiyi kullanacak olan geliştiriciler için faydalı olacaktır.

appsettings dosyası içinde tüm konfigürasyon yönetimi yapılır. Örneğin RabbitMq,ElasticSearch,Mail, Veritabanı bağlantısı vb.

Sonuç olarak swagger üzerinde aşağıdaki ekran görüntüsünü almayı beklemekteyiz.

We use cookies. If you continue to browse the site, you agree to the use of cookies. For more information on our use of cookies please see our Privacy Policy.