Need help with efatura?
Click the “chat” button below for chat support from the developer who created it, or find similar developers for support.

About the developer

furkankadioglu
211 Stars 67 Forks MIT License 158 Commits 22 Opened issues

Description

eArşiv üzerinden Fatura Oluşturucu

Services available

!
?

Need anything else?

Contributors list

# 255,025
PHP
Laravel
112 commits
# 413,337
CSS
turkce-...
PHP
Laravel
17 commits
# 291,079
PHP
Laravel
CSS
Shell
1 commit
# 678,233
PHP
Laravel
1 commit
# 420,268
PHP
cryptoc...
binance
Laravel
1 commit

🧾 eFatura

Bu kütüphane, PHP aracılığıyla eArşiv üzerinden fatura oluşturma, düzenleme, imzalama gibi işlemleri yapabilmenize olanak sağlar. Tamamen ücretsizdir ve aktif olarak geliştirilmektedir.

Latest Version on Packagist Total Downloads License Open issues Open PR GitHub stars GitHub forks

🚩Kurulum

Kendi verileriniz ile test etmek için:

https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html

Test hesaplarıyla test etmek için:

https://earsivportaltest.efatura.gov.tr/login.jsp

Paket Kurulumu:

composer require furkankadioglu/efatura

📲 Destek ve Sorular

Eğer bir sorun yaşıyorsanız veya proje hakkında bir sorunuz varsa lütfen buradan bir kayıt oluşturun, yaşadığınız sorunu hep birlikte çözelim.

🚩Özellikler

 • eArşiv oturumunu açma ve sonlandırma.
 • Fatura oluşturma.
 • İki tarih arası fatura sorgulama.
 • Menü listesini görüntüleme.
 • Fatura detaylarını görüntüleme.
 • Türkçe veya İngilizce seçenekleriyle fatura modeli oluşturma.
 • Faturayı HTML olarak çıktı alma.
 • Faturanın indirme adresini alma.
 • Faturayı iptal etme.
 • Varolan bir faturayı sorgulama.
 • Kullanıcı bilgilerini çekme. (Şirketinizin temel bilgileri)
 • Kullanıcı bilgilerini güncelleme.
 • SMS ile Fatura doğrulama ve onaylama.
 • Faturayı PDF olarak çıktı alma.

🚩Örnekler

Giriş

Bir client oluşturarak genel yapıyı projemize dahil ediyoruz.

php
use furkankadioglu\eFatura\InvoiceManager;
$client = new InvoiceManager();
Giriş bilgilerinizi chain fonksiyonlarla tanımlayabiliyorsunuz, bu production için geçerlidir.
php
// Production environment
$client->setUsername("XXX")->setPassword("YYY");
// VEYA
$client->setCredentials("XXX", "YYY");

Alttaki kullanım ile test modunda çalıştırabilir, firmanızın bilgileri olmadan otomatik test girişi yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonraki tüm işlemleriniz test hesabıyla gerçekleşir.

php
// Test Environment
$client->setDebugMode(true)->setTestCredentials();
Ayrıca bilgilerinizi görüntülemek isterseniz:
php
$client->getCredentials();

Bilgilerimizi tanımladıktan sonra giriş yapıp token almak içinse: (Bu işlem olmadan diğer adımlara geçilemez)

php
$client->connect();

Faturalandırma

Faturaların listelenmesi aşağıdaki şekilde yapılıyor:

php
// Tüm faturaları listele
$client->getInvoicesFromAPI("01/01/2020", "08/02/2020");
Yeni bir fatura oluşturmak isterseniz, bir kaç seçeneğiniz mevcut, kullanım alışkanlığı olarak ingilizceye alışmışlar için iki farklı yöntem var, ilk aşamada Türkçe'den gidelim.

Örnek olarak şu şekilde bir fatura oluşturabiliriz:

php
$fatura_detaylari = [
"belgeNumarasi" => "", // Zorunlu değil
"faturaTarihi" => "08/02/2020",
"saat" => "09:07:48",
"paraBirimi" => "TRY",
"dovzTLkur" => "0",
"faturaTipi" => "SATIS",
"hangiTip" => "5000/30000",
"vknTckn" => "11111111111",
"aliciUnvan" => "FURKAN KADIOGLU",
"aliciAdi" => "FURKAN",
"aliciSoyadi" => "KADIOGLU",
"binaAdi" => "", // Zorunlu değil
"binaNo" => "", // Zorunlu değil
"kapiNo" => "", // Zorunlu değil
"kasabaKoy" => "", // Zorunlu değil
"vergiDairesi" => "MALTEPE",
"ulke" => "Türkiye",
"bulvarcaddesokak" => "DENEME SK. DENEME MAH.",
"mahalleSemtIlce" => "", // Zorunlu değil
"sehir" => " ",
"postaKodu" => "", // Zorunlu değil
"tel" => "", // Zorunlu değil
"fax" => "", // Zorunlu değil
"eposta" => "", // Zorunlu değil
"websitesi" => "", // Zorunlu değil
"iadeTable" => [], // Zorunlu değil
"ozelMatrahTutari" => "0", // Zorunlu değil
"ozelMatrahOrani" => 0, // Zorunlu değil
"ozelMatrahVergiTutari" => "0", // Zorunlu değil
"vergiCesidi" => " ", // Zorunlu değil
"malHizmetTable" => [],
"tip" => "İskonto",
"matrah" => 100,
"malhizmetToplamTutari" => 100,
"toplamIskonto" => "0",
"hesaplanankdv" => 18,
"vergilerToplami" => 18,
"vergilerDahilToplamTutar" => 118,
"odenecekTutar" => 118,
"not" => "xxx", // Zorunlu değil
"siparisNumarasi" => "", // Zorunlu değil
"siparisTarihi" => "", // Zorunlu değil
"irsaliyeNumarasi" => "", // Zorunlu değil
"irsaliyeTarihi" => "", // Zorunlu değil
"fisNo" => "", // Zorunlu değil
"fisTarihi" => "", // Zorunlu değil
"fisSaati" => " ", // Zorunlu değil
"fisTipi" => " ", // Zorunlu değil
"zRaporNo" => "", // Zorunlu değil
"okcSeriNo" => "" // Zorunlu değil
];
Faturayı oluşturmak yetmez tabi, ürün veya hizmet de girmek lazım, oda şu şekilde oluyor.
php
$fatura_detaylari["malHizmetTable"][] = [
"malHizmet" => "Yazılım Geliştirme",
"miktar" => 28,
"birim" => "DAY",
"birimFiyat" => "3",
"fiyat" => "84",
"iskontoOrani" => 0,
"iskontoTutari" => "0",
"iskontoNedeni" => "",
"malHizmetTutari" => "99",
"kdvOrani" => 18,
"vergiOrani" => 0,
"kdvTutari" => "15.12",
"vergininKdvTutari" => "0",
"ozelMatrahTutari" => "0", //zorunlu
];
Değişkenler Türkçe olduğundan dolayı mapWithTurkishKeys fonksiyonunu kullanıyoruz.
php
use furkankadioglu\eFatura\Models\Invoice;
$inv = new Invoice();
$inv->mapWithTurkishKeys($fatura_detaylari); // Key yapısı türkçe 🇹🇷
// VEYA
$inv->mapWithEnglishKeys($invoice_details); // Key yapısı ingilizce 🇺🇸

Sonrasında bunu InvoiceManager'a kayıt etmemiz gerekiyor. Oda bu şekilde:

php
$client->setInvoice($inv);
Sonrasında da taslak oluşturuyoruz:
php
$client->createDraftBasicInvoice();

Kullanıcı Bilgileri

Bu kısım firmanızın eArşiv'de kayıtlı olan bilgileridir. Bu bilgileri alabilir ve güncelleyebilirsiniz.

👉Aynı zamanda bu bilgileri almak, fatura oluştururken ihtiyaç duyacağınız bir çok veri ihtiyacınızı da karşılar.

$userInformations = $client->getUserInformationsData();

Bu işlem size bir adet UserInformations sınıfı döndürür. Bu sınıftaki verilerinizin tamamını set ve get metodlarıyla değiştirebilirsiniz:

// Sadece vknTckn değiştirilemez.
$userInformations = $userInformations->setUnvan("FRKN Yazılım")->setApartmanNo("4");
$apartmanNo = $userInformations->getApartmanNo(); // 4

Ayrıca bu sınıfın verilerini toplu olarak almak isterseniz aşağıdaki kullanımı uygulayabilirsiniz, aynı fonksiyon Invoice sınıfı içinde geçerli:

$userInformations->export(); // Array olarak tüm değişkenleri döndürür.

Aynı zamanda bu sınıfı kendiniz oluşturabilir ve array olarak veriyi sağlayabilirsiniz. Sonrasında da şu şekilde sunucuya göndeririz:

$client->setUserInformations($userInformations); // Manager'a tanımla.
$client->sendUserInformationsData(); // Sunucuya gönder.

🚩Fonksiyonel Özellikler

(İndirme/Onaylama/HTML Çıktısını Alma/İptal vb.)

HTML çıktısını almak için:

php
$client->getInvoiceHTML();

PDF çıktısını almak için:

php
$client->getInvoicePDF();

İndirme linkini almak için:

php
$client->getDownloadURL();

Faturayı iptal etmek için:

php
$client->cancelInvoice();

SMS doğrulaması yapmak için:

php
$client->sendSMSVerification($telefon); // Operasyon id döndürür.

SMS doğrulamasını onaylamak ve onaylanacak faturaları göndermek için:

php
$client->verifySMSCode($kod, $operasyonId);

Kişi veya kurumun bilgilerini çekmek için:

php
$client->getCompanyInfo($TCKimlikNoVeyaVergiNo);

Çıkış yapıp, oturumu kapatmak için:

php
$client->logOutFromAPI();

Varolan bir faturayı sorgulamak için:

php
$oldInvoice = new Invoice();
$oldInvoice->setUuid("e8277cfa-4ac9-11ea-a5b5-acde48001122");
$client->setInvoice($oldInvoice)->getInvoiceFromAPI();
// {"faturaUuid":"8a4423bc-4aca-11ea-8c30-acde48001122","faturaTarihi":"09\/02\/2020"...

🚩Alternatif Kullanımlar

Kısaltılmış Kullanımlar:

Uzun gelmiş olabilir. 😂 Gayet doğal, chain methodlar ile hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Tek satırda işimizi halledelim: ```php $client->setDebugMode(true) // Test urlsine geçtik ->setTestCredentials() // Test bilgilerini aldık ->connect() // Bilgilerle birlikte sunucuya bağlanıp token aldık. ->setInvoice($inv) // Faturamızı sınıfa tanımladık (Invoice sınıfı kullanılmalı) ->createDraftBasicInvoice() // Taslak faturamızı oluşturduk ->getDownloadURL(); // İndirme adresini aldık

// https://earsivportaltest.efatura.gov.tr/earsiv-services/download?token=b8b6c261c511a9b2757279c0111b538a2f02d98ae2df6205448d002687cab8cf74ce04d187bf0c6ce839dee40a6a8aad003aa6d5946ba02a0942ceb10bde327f&ettn=85933f42-4ab1-11ea-922e-acde48001122&belgeTip=FATURA&onayDurumu=Onaylandı&cmd=downloadResource ```

Sabit Değişkenler:

Bir çok farklı veri tipi olduğundan ve önceden bilinmediğinde sorunlar çıkabileceğini düşünerek, bazı ihtiyaç duyulan sabit seçenekler de mevcut. Tüm değişken isimleri eArşiv de görünenlerle birebir yapıldı. Örnekten bazılarını görebilirsiniz:

use furkankadioglu\eFatura\Models\Country;
use furkankadioglu\eFatura\Models\CurrencyType;
use furkankadioglu\eFatura\Models\InvoiceType;
use furkankadioglu\eFatura\Models\UnitType;

$gunBirim = UnitType::GUN; // DAY $turkLirasi = CurrencyType::TURK_LIRASI; // TRY $satisFaturasi = InvoiceType::SATIS; // SATIŞ $gurcistanUlkesi = Country::GURCISTAN; // Gürcistan

Anahtar Yapısını Değiştirme:

use furkankadioglu\eFatura\Models\Invoice;
$inv = new Invoice();

$invoice_details = [ "uuid" => $uuid, "documentNumber" => $documentNumber, "date" => $date, "time" => $time, "currency" => $currency, "currencyRate" => $currencyRate, "invoiceType" => $invoiceType, "taxOrIdentityNumber" => $taxOrIdentityNumber, "invoiceAcceptorTitle" => $invoiceAcceptorTitle, "invoiceAcceptorName" => $invoiceAcceptorName, "invoiceAcceptorLastName" => $invoiceAcceptorLastName, "buildingName" => $buildingName, "buildingNumber" => $buildingNumber, "doorNumber" => $doorNumber, "town" => $town, "taxAdministration" => $taxAdministration, "country" => $country, "avenueStreet" => $avenueStreet, "district" => $district, "city" => $city, "postNumber" => $postNumber, "telephoneNumber" => $telephoneNumber, "faxNumber" => $faxNumber, "email" => $email, "website" => $website, "refundTable" => $refundTable, "specialBaseAmount" => $specialBaseAmount, "specialBasePercent" => $specialBasePercent, "specialBaseTaxAmount" => $specialBaseTaxAmount, "taxType" => $taxType, "itemOrServiceList" => $itemOrServiceList, "type" => $type, "base" => $base, "itemOrServiceTotalPrice" => $itemOrServiceTotalPrice, "totalDiscount" => $totalDiscount, "calculatedVAT" => $calculatedVAT, "taxTotalPrice" => $taxTotalPrice, "includedTaxesTotalPrice" => $includedTaxesTotalPrice, "paymentPrice" => $paymentPrice, "note" => $note, "orderNumber" => $orderNumber, "orderData" => $orderData, "waybillNumber" => $waybillNumber, "waybillDate" => $waybillDate, "receiptNumber" => $receiptNumber, "voucherDate" => $voucherDate, "voucherTime" => $voucherTime, "voucherType" => $voucherType, "zReportNumber" => $zReportNumber, "okcSerialNumber" => $okcSerialNumber ];

$inv->mapWithEnglishKeys($invoice_details); // Key yapısı ingilizce

Bu şekilde de map edebileceğiniz gibi ayrıyetten getter/setter methodları da mevcut, istediğiniz her veriyi düzenleyebilirsiniz:

$inv->setUuid("Buraya kendi fatura idniz") 
->setCountry("Türkiye")
->getCurrencyRate(); // TRY

Toplu veri alımı ve çıkartımı:

Fatura verisinin değişken değerlerini toplu olarak ekleyebilir veya çıkartabiliriz, şöyle:

php
  $inv = new Invoice($data); // data arrayinden keylere göre tüm verileri alır.
  $inv->export(); // tüm verileri çıkartır.

🚩Diğer Konular

Testleri Çalıştırma:

composer test

Daha Fazla Örnek:

Daha fazla örneği buradan` bulabilirsiniz.

Uyarı

🚨 Bu paket vergiye tabi olan belge oluşturur, hiç bir sorumluluk kabul edilmez ve ne yaptığınızdan emin olana kadar debugMode açık şekilde test verileriyle işlem yapmanız önerilir.

Ayrıca

Bu proje Fatih Kadir Akın'ın fatura.js` projesinden yola çıkılarak PHP diline uyarlanarak yapılmıştır. Arda Kılıçdağı'na da ayrıca teşekkürler.

We use cookies. If you continue to browse the site, you agree to the use of cookies. For more information on our use of cookies please see our Privacy Policy.