Need help with DatabaseManagementSystems?
Click the “chat” button below for chat support from the developer who created it, or find similar developers for support.

About the developer

celalceken
190 Stars 146 Forks MIT License 717 Commits 0 Opened issues

Description

Database Management Systems

Services available

!
?

Need anything else?

Contributors list

Notlar sürekli güncellenmektedir...

Bilgi çağının yaşandığı günümüzde veri yönetimi, organizasyonların en temel etkinliklerinden biridir. Doğru, ilgili ve zamanında elde edilebilen bilgi, karar verme süreçlerinde çok etkilidir ve kuruluşların yaşamını sürdürebilmesi açısından son derece önemlidir. Burada yer alan içerikler, verilerin saklanması ve etkin olarak erişilmesi amacıyla kullanılan veritabanlarının tasarlanması ve yönetilmesi konularında beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

Notlar içerisinde yer alan konular; Veritabanı Sistemleri, Veri Modelleri, Varlık Bağıntı Modeli, Genişletilmiş Varlık Bağıntı Modeli, İlişkisel Veritabanı Modeli,  İlişkisel Cebir, Yapısal Sorgulama Dili (SQL), İleri SQL, Normalizasyon ve Başarım İyileştirme, SQL Programlama, Veritabanı Güvenliği, Diğer Veritabanı Modelleri.

We use cookies. If you continue to browse the site, you agree to the use of cookies. For more information on our use of cookies please see our Privacy Policy.