Need help with facebook-scripts-dom-manipulation?
Click the “chat” button below for chat support from the developer who created it, or find similar developers for support.

About the developer

JayremntB
144 Stars 81 Forks 21 Commits 0 Opened issues

Description

An open-source project includes many scripts with no Access Token needed for Facebook users by directly manipulating the DOM.

Services available

!
?

Need anything else?

Contributors list

Facebook-Scripts-DOM-Manipulation

Facebook-Scripts-DOM-Manipulation

This repository contains many scripts with no Access Token needed for Facebook users by directly manipulating the DOM.

Installation

No installation needed.

Usage

Follow the guidance at the beginning of every script.

Almost all scripts do not need any manual changes, just directly run the code at the DevTools Console.

NOTE: Please copy all the code to make sure that you will not get any errors.

Authors

See also the list of contributors who participated in this project.

Want to contribute?

Pull requests are always welcome.

This project needs to be expanded to improve its efficiency and increase the number of scripts can be used for many purposes.

Really happy to accept and review pull requests for new functionality.

Checkpoint Issues

While using these scripts, sometimes your Facebook account may get Checkpoint due to rapid actions.

I will not take responsibility for that situation, use it at your own risks.


Scripts dành cho Facebook

Thư viện này bao gồm các đoạn mã JavaScript để tự động hoá các thao tác trên Facebook mà không cần dùng Access Token.

Không cần cài đặt

Cách dùng

Làm theo hướng dẫn ở đầu mỗi đoạn mã (các dòng chú thích).

Hãy chú ý tìm và đọc các chú thích trong suốt đoạn mã. Bạn có thể thay đổi các thông số cho phù hợp với nhu cầu cá nhân, nhưng chúng tôi không khuyến khích việc này.

Sao chép và dán mã cần thực thi vào mục DevTools Console.

Nhấn chuột phải, chọn Inspect, chọn tab Console hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + J.

Lưu ý sao chép toàn bộ đoạn mã trong file để đảm bảo không gặp lỗi.

Tác giả

Và các contributors đã tham gia vào dự án này.

Chúng tôi luôn chào đón những đóng góp mới, dù là nhỏ nhất.

Gặp Checkpoint?

Như mọi dự án tự động khác, chúng tôi không đảm bảo liệu Facebook có ngăn chặn việc bạn liên tục thực hiện các hành động lặp lại hay không.

Chúng tôi khuyên bạn không nên lạm dụng mã tự động. Chúng tôi sẽ không nhận bất cứ trách nhiệm nào đối với các sự cố có thể xảy ra.

Bản dịch được thực hiện bởi SiSu1214

We use cookies. If you continue to browse the site, you agree to the use of cookies. For more information on our use of cookies please see our Privacy Policy.