Need help with group?
Click the “chat” button below for chat support from the developer who created it, or find similar developers for support.

About the developer

AzureCommunityPL
198 Stars 20 Forks MIT License 110 Commits 0 Opened issues

Description

Forum dyskusyjne Microsoft Azure User Group Poland

Services available

!
?

Need anything else?

Contributors list

Microsoft Azure User Group Poland - Community Forum

PL

Do społeczności użytkowników platformy Microsoft Azure może dołączyć każdy, kto wyraża wolę dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w dziedzinie administracji usługami na platformie Microsoft Azure oraz programowaniem przy użyciu dowolnych, składowych części tejże platformy. Społeczność jest także otwarta na wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć korzystanie z platformy Microsoft Azure i poszukują wiedzy lub wsparcia.

Zapraszamy do pokazania wsparcia dla grupy poprzez danie gwiazdki w prawym, górnym rogu strony :)

EN

Everyone is welcome to join the Microsoft Azure user community - we just expect that you are willing to share your knowledge, capabilities and experience on the subjects of administering services running on the Microsoft Azure platform and/or programming using various elements of this platform. The community is also open to everyone who wants to start using Microsoft Azure and is looking for information and support.

We invite you to support the community by giving us a star in the top-right corner of the page :)

We use cookies. If you continue to browse the site, you agree to the use of cookies. For more information on our use of cookies please see our Privacy Policy.